Декларация за поверителност

Декларация за поверителност
Последна промяна: 11 юни 2009 г.

Цялост на данните
Хотел Бела Неда обработва личната информация само за целите, за които тя е била събрана, и съгласно тази Декларация за поверителност и/или приложимите съобщения за поверителност на съответните услуги. Ние преразглеждаме практиките си за събиране, съхранение и обработка на данните, за да гарантираме, че събираме, съхраняваме и обработваме само тази лична информация, която ни е необходима за предоставяне или подобряване на услугите ни или за другояче разрешеното според настоящата Декларация. Предприемаме основателни мерки, за да гарантираме, че личната информация, която обработваме, е точна, пълна и актуална, но разчитаме на нашите потребители при необходимост да актуализират или коригират личната си информация.

Бисквитки
Когато посещавате хотел Бела Неда, ние може да поставим на компютъра ви една или повече „бисквитки“. Това са малки файлове, съдържащи низ от знаци, чрез които еднозначно идентифицираме вашия браузър. Използваме „бисквитките“, за да подобрим качеството на услугите си, включително за съхраняване на предпочитанията на потребителите и проследяването на тенденциите при потребителите.

Защита на информацията
Ние предприемаме съответните мерки за сигурност, за да предотвратим неупълномощен достъп или неупълномощено изменение, разкриване или унищожаване на данни. Те включват вътрешни проверки на практиките ни за събиране, съхранение и обработка на данни и на мерките за тяхната защита, както и физическите мерки за сигурност с цел предотвратяването на неупълномощен достъп до системите, в които съхраняваме лични данни.

Промени в тази Декларация за поверителност
Моля, обърнете внимание, че настоящата Декларация за поверителност може да се променя периодически. Ние няма да ограничим правата ви според тази Декларация без вашето изрично съгласие и очакваме повечето от тези промени да са незначителни. Въпреки това на тази страница ще публикуваме всички промени в Декларацията за поверителност. Ако те са значителни, ще използваме още по-явен начин на известяване, (включително уведомяване по електронна поща за някои услуги).

Въпроси относно тази Декларация за поверителност
Ако имате допълнителни въпроси или притеснения във връзка с тази Декларация за поверителност, моля, свържете се с нас по всяко време от този уебсайт или на емайл: reservations@belaneda.com